Ansprechpartner

Senior Manager Kommunikation & PR RTL / RTLup / VOXup: Yvonne Wagner | T: +49 221-456-74225 | Senior Manager Kommunikation & PR RTL / NITRO: Leyla Karsak | T: +49 221-456-74233 | Volontärin Kommunikation & PR RTL: Natalie Barmscheidt | T: +49 221 456-74413 |