Ansprechpartner

RTL Kommunikation: Natalie Barmscheidt | T: + 49 221 456 - 74413 | Senior Manager Kommunikation & PR RTL / NITRO: Leyla Karsak | T: +49 221-456-74233 |